Ogłoszenia

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” zawiadamia, że w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 17.00 w Sali „Cechowa” w Nakle przy ul. Ks. P. Skargi 15 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka...